12 pont

az információs társadalom magyar stratégiája

második variáció

 

1.

nemzeti információs hozzáférési stratégia

(az intelligens, szélessávú információs-kommunikációs hálózatok kiépítése)

2.

kormányzati információpolitika

(a nyitott kormányzás és önkormányzás; a digitális állam és elektronikus önkormányzás, az információs korszak jogrendje)

3.

tudásalapú gazdaság programja

(a tudásalapú, információs és kommunikációs gazdaság térhódítása Magyarországon)

4.

az információs korszak munkavilágának stratégiája

(az információs korszak új munkaszervezeteinek, munkatípusainak, foglalkoztatási modelljeinek koncepciója)

5.

a magyar tudástársadalom koncepciója

(az alap, közép, felső és felnőtt oktatás mennyiségi és minőségi fejlesztésének átfogó stratégiája a szellemi tőke korszakában)

6.

a teleszolgáltatások programja

(a levelezéstől a távegészségügyig, a közlekedéstől a banki szolgáltatásig, a távmunkától a távoktatásig, stb.)

7.

az információs hozzájutási stratégia

(az információs polgár egyéni, családi, kisközösségi programjai az információs társadalomban; kezdve a digitális háztól a családi tartalomszolgáltatásokig, stb.)

8.

az elektronikus demokrácia előkészítése

(a demokrácia új modellje, a közvetlen demokrácia elterjedése: például az on-line választási rendszer, a virtuális országgyűlési képviselők hálózatai, stb.)

9.

nemzeti kommunikációs stratégia

(a globális kommunikációs rendszerben a magyar hírközlési, távközlési program és a médiastratégia)

10.

a regionális információs társadalmak terve

(a magyar regionális információs társadalom projektek koncepcionális megvalósítása)

11.

az átfogó tartalomipari program

(az új tudás előállítása, a kulturális hagyományok átadása, a magyar kontentipar létrehozása)

12.

az közép-európai cybertér koncepciója

(magyar program a kárpát-medencei cyber társadalom megtervezésére és megvalósítására)