KÖZPONTI CIVILEGYETEM

Nagykovácsi

 

Helye:

2094 Nagykovácsi
Kossuth u. 101
Általános Iskola

Felkészítés a 21. századra!

Alapította:

Harmadik Évezred Alapítvány

Civil Parlament

Polgári Egylet Nagykovácsi

 

III. ÉVFOLYAM

indul az

1999/2000. tanévben

 

A CIVILEGYETEM CÉLJAI

 

A civilegyetem nem felsőoktatási intézmény, ezért nem kívánja magát szabályos, klasszikus, hivatásos egyetemként akkreditáltatni. Új típusú felnőttoktatási intézmény. A civilegyetem nem elvont értelmiségi koncepció, hanem konkrét magyar társadalmi és oktatási igényekre próbál meg válaszolni.

A civilegyetem ugyanakkor a klasszikus egyetemi színvonalú oktatást szeretné Magyarországon a felnőttoktatásban meghonosítani. Ezért is akarja nevével az egyetemi minőséget kifejezni. Elődjének tekinti az európai és magyar népfőiskolai mozgalmat, hasonlít számos európai felnőttoktatási intézményhez, például az angol nyitott egyetemekhez, ugyanakkor koncepciójában és oktatási módszertanában részben eltér tőlük. Szellemileg a közép-európai és a magyar társadalom- és gondolkodásfejlődésből indul ki.

A civilegyetem a huszonegyedik század oktatási intézménye szeretne lenni, egyrészt felkészít az információs és kommunikációs társadalom (a későbbiekben a kultúratársadalom) korszakára, másrészt a felkészítés és aktivizálás során minden értelmes hagyományt újrateremt, továbbviszi az európai kultúrát és a nemzeti értékeket.

A civilegyetem fontos célja, a hallgatókat szellemileg és empirikusan segítse abban, hogy minél inkább autonóm civilpolgárok lehessenek, s képesek legyenek maguk körül szuverén civil társadalmat szervezni. A civilegyetem olyan köztársaságban és demokráciában gondolkodik, amely számit polgárai aktivitására, felelősségére. A civilegyetem tudatosan egy-egy hazai régió egyik szellemi központjává és a régiófejlesztés ösztönzőjévé akar válni. Ha intelligens városokban, falvakban gondolkodunk, akkor a civilegyetem az intelligens régióért harcol.

Az élethossziglan tartó tanulás jogát érvényesítő intézményként minden olyan állampolgár hallgatója lehet, aki legalább érettségivel vagy ennek megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik, a felvételnél az életkornak nincs szerepe, természetesen az oktatási koncepció és módszertan részben változik, ha a hallgatók korábban már főiskolai vagy egyetemi végzettséget szereztek. A civilegyetemen - normális esetben - három éves oktatás folyik, részben credit rendszerben. A hallgatók hetente minimálisan nyolc-tizenhat órát hallgatnak.

Ha Magyarországon általánossá válik a távoktatás, mert ennek megteremtődnek a technikai feltételei, akkor a civilegyetem jelentős mértékben a távoktatásra akar építeni. Ezért a civilegyetem országos központját Nagykovácsiban úgy tervezzük meg, hogy a civilegyetemi távoktatás számára videoprogramokat és módszertani anyagokat készít.

Nem a hagyományos tantárgyak, ismeretek szerint oktat, hanem az ezredforduló valóságát értelmezni tudó tantárgy-csoportokban, amelyek részben elméleti és részben gyakorlati tantárgycsoportok. A civilegyetemi diploma megszerzése csak akkor lehetséges, ha a kötelező tantárgycsoportokból és az ajánlott tantárgy-blokkok bizonyos százalékából levizsgáznak.

A civilegyetemen a tantárgy csoportoknak megfelelő elméleti és gyakorlati tanszékek jönnek létre, amelyek az új típusú tantárgyakhoz egyetemi jegyzeteket írnak és szöveggyűjteményeket állítanak össze.

 

 

 

Elméleti és gyakorlati tantárgycsoportok

 

elméleti tantárgycsoportok:

Globális gazdaság - lokális gazdaság

globális társadalom - nemzeti társadalom

információs társadalom - kultúratársadalom

a világ kultúrái - magyar kultúra

globális és regionális ökológia

civiltársadalom - civilpolgár

demokrácia, jogállam, alkotmányozás

polgári demokrácia - elektronikus demokrácia

világtrendek - magyar stratégiák

 

gyakorlati tantárgycsoportok:

személyiségfejlesztés és családszervezés

nyelv és kultúratanulás

számítógép kezelés és információszerzés

helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

lokális társadalom és közösségfejlesztés

médiafejlesztés és médiaszervezés

művészeti készségfejlesztés

természet- és környezetvédelem

régiófejlesztés, jövőtervezés

természetgyógyászat

A civilegyetemen speciális kollégiumok (az európai unió intézményei, állampolgári jogok, munkaerőpiaci ismeretek, stb.) is lesznek.

A három év alatt minden hallgatónak minimum hat elméleti és hat gyakorlati tantárgycsoportból kell eredményesen vizsgáznia.

A felkért tantárgycsoport irányítók és vezető tanárok:

Balogh Gábor szociálteoretikus, Berkes András festőművész, Báger Gusztáv közgazdász, Hankiss Elemér szociológus, Kamarás István szociológus, Kovács Géza jövőkutató, Kiss Endre filozófiatörténész, Kiss Károly közgazdász, Márkus Péter szociológus, Pálmai Zoltán mérnök, Síklaky István közgazdász, Szabó László Zoltán szociológus, Peremartoni Krisztina és Stemler Mihály mentálhigiénés szakemberek, Takács György alkotmányjogász, Ugrin Emese művészettörténész, Varga Csaba szociológus és mások.

 

 

III. Tanévnyitó

ideje:

1999. október 2-án 10 óra

első tanítási hétvége

1999. 8-10.-én

helye:

Nagykovácsi, Általános Iskola

 

 

Az új évfolyamra jelentkezés:

1999. szeptember 30.-ig

 

 

Információk:

A Központi Civilegyetem postacíme:

2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19.

Tel. / fax: 26-389-088,

26-356-044

E-mail: civilegyetem@elender.hu

Jelentkezés és további információk:

Vargáné Csorba Éva 26-389-088

 

Az alaptandíj félévente mindössze 15 ezer forint.

 

 

Hallgatók elsősorban Budapestről és Pest megyéből jelentkezhetnek.

(Néhány hallgatót felveszünk más megyéből is!)