FIGYELEM!

 

KONFERENCIA SZILVESZTERKOR

 

MAGYAR STRATÉGIA

 

Európától Európáig - Ezredvégi napok
(konferencia szilveszterkor)

 

1. A konferencia előzménye:

A Harmadik Évezred Alapítvány Stratégiakutató Intézet öt éve koordinálja közel száz tudományos kutató (filozófus, szociológus, közgazda, mérnök, informatikai szakember stb.) munkáját. A kutatást összegező könyvsorozat (Nemzeti stratégia 2020-ig Könyvek) második kötetének - “Magyar jövőképek”- megjelenésére 1998-ban a Külügyminisztérium támogatásával került sor.

Az utóbbi két év munkájának eredményeként, amely azt a célt szolgálta, hogy képesek legyünk különböző alternatívákban megfogalmazni a globális világ lehetséges jövőjét, közel harminc stratégiai javaslat született. A globális világ alternatíváinak feltérképezése ad arra módot, hogy Magyarország esélyeit is végiggondoljuk, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió milyen követelményeket állít velünk szemben. A javaslatok a nemzetközi kutatások egy-egy irányzatát szintetizálják az alkotók önálló elképzeléseivel.

E kutatások eredményét szeretné összegezni és ismertetni a tudományos közvéleménnyel a tervezett konferencia.

 

2. A konferencia meghívottai:

A konferencia mindenekelőtt az értelmiség, a tudományos kutatók, jövőkutatással foglalkozók, egyetemisták, gazdasági, informatikai fejlesztésben érdekelt gyakorlati szakemberek, a kormányzat, az önkormányzatok, civilegyesületek szakembereinek részvételére és érdeklődésére számíthat.

 

3. Miért van szükség a konferenciára?

A konferenciára két szempontból szükséges:

Azt a törekvést, hogy az ezredfordulón programot adjunk az új ezredév első évtizedeinek, a konferencia helyének és időpontjának jelképes mivolta is megerősíti. A konferencia az ezredvég utolsó öt napján, 1999 december 27-től 31-ig, szinte pontosan Európa földrajzi középpontjában, Bakonybélben, egy kastélypanzióban (vagy más hasonló kastélyban) kerül sor, ahova kb. száz résztvevőt, a magyar értelmiség különböző csoportjainak vezető személyiségeit hívhatjuk meg.

 

4. Várt eredmények:

Magyarország EU-csatlakozásának formailag nem, de a dolog “belső logikáját” tekintve feltétele és követelménye, hogy Magyarországnak is létre kell hoznia a maga nemzeti fejlesztési stratégiáját, mivel magának az Uniónak, és a legtöbb tagországnak többé-kevésbé előrehaladott megvalósulási stádiumban van az Európa-stratégiája, és ezen belül az információs társadalom stratégiája. A tapasztalatok átvétele által sikeresebben kapcsolódhatunk a kialakult nemzetközi gyakorlathoz, konkrét programokhoz, kooperációkhoz, illetve sikerrel pályázhatunk támogatásokért a fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében.

A konferencia nyomán reményeink szerint felgyorsulhat az integrációt is elősegítő, a stratégiaalkotó munka. Új érdeklődők kapcsolódhatnak a kutatáshoz és a gyakorlati tevékenységekhez egyaránt. De önmagában már az sem lesz kevés, ha egy több napos konferencia keretei között újragondoljuk a globális és a közép-európai világ jövőjét.

 

5. A tervezett konkrét programok:

A konferenciát három plusz két naposra tervezzük. Az első három nap délelőttjén két-két előadó (felkért opponens) mondja el véleményét a következő problémákról:

  1. A pénzkapitalizmus jövőjének alternatívái
  2. Az újkapitalizmusból való kitörés forgatókönyvei
  3. Az információs kor szcenáriói

Az előadók egyúttal elemzik a Nagy jövőkönyv első kötetében addig megjelenő átfogó alternatívákat is. A kötet szerzői, az előadók és a résztvevők vitájára délutánonként kerül sor.

A három problémakör vitájának összefoglalása és további kötetlen vita a negyedik nap programja, amely lévén már szilveszter napja, lehetőséget teremt fakultatív programként a résztvevők számára az új év (új ezredév!) közös ünneplésére is. Erre külön programot szervezünk, tehát a konferencia csak január 1-én délután fejeződik be.

 

6. A konferencia előkészítésének, lebonyolításának ütemterve:

  1. 1999. július: a konferencia meghirdetése, a konferencia helyének lefoglalása, az előadók felkérése.
  2. 1999. szeptember: a konferenciára jelentkezők névsorának összeállítása, a konferencia programjának véglegesítése.
  3. 1999. december 28-31: A konferencia megrendezése száz résztvevővel.
  4. 2000 február-március: A konferencia anyagának publikálása

A konferencia főrendezői a HÉA Stratégiakutató Intézet és a Hegel-Fukuyama Társaság.

 

JELENTKEZZEN A KONFERENCIÁRA
a
strategia@elender.hu
e-mail címen
v
agy a 26-356-044-es telefonszámon.

(Itt bővebb tájékoztatást is adunk.)