AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

STRATÉGIÁJA

(FÓLIÁK I.)

 

 

 

 

 

VARGA CSABA

Third Millennium Foundation

INSTITUTE FOR STRATEGIC RESEARCH

H-2094 Nagykovácsi

strategia@elender.hu

csaba.varga@elender.hu

 

Megjegyzés:

A fóliák csak a szerző nevének és a megjelenés helyének feltüntetésével használhatók, idézhetők!

 

 

 

 

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PROGRAMOK TIPUSAI A GLOBÁLIS VILÁGBAN

 

 

¨ TECHNOLÓGIAI PROGRAMOK

(információtechnológia, információipar, információs infrastruktúra, stb.)

 

¨ INFORMÁCIÓJOGI PROGRAMOK

(információtörvény, információalkotmány, információ szabadság, stb.)

 

¨ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PARADIGMÁK

(információs kor, információs társadalom modell, cybertársadalom, stb.)

 

¨ INFORMÁCIÓKORI ÉRTÉKEK

(tartalomipar, virtuális világ, hypertext, stb. )

 

 

 

 

MI A TREND?

1973-1990 - 2020-2050:

GLOBÁLIS INFORMÁCIÓS KOR

ß

(1980-85)1994 - 2010

EURÓPAI

INFORMÁCIÓS

TÁRSADALOM

ß

? - 2020

MAGYAR

INFORMÁCIÓS

TÁRSADALOM

ß ß ß

 

HAZAI INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM FELADATAINAK TERÜLETEI:

ORSZÁGON

BELÜL

1994-2020

KÖZÉP-

EURÓPÁBAN

1994-2020

EURÓPAI

UNIÓBAN

1994-2020

 

 

 

 

MI A TÉT?

 

HA NEM ÉPÜL A MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM,

AKKOR ENNEK KÖVETKEZMÉNYEI LESZNEK:

 • Nincs nemzeti emelkedés
 • Nincs sikeres európai integráció
 • Nincs versenyhelyzet az Európai Unióban
 • Nincs nemzeti érdekérvényesítés
 • Nincs versenyelőny Közép-Európában
 • Nincs gyorsabb gazdasági növekedés
 • Nincs társadalmi elégedettségre esély
 • Nincs sikeres, működőképes állam
 • Nincs elfogadott, működőképes demokrácia
 • Nincs tudásország, nincs képzett nemzet
 • Nincs hozzáférés és hozzájutás az információhoz
 • Nincs lehetőség a magyar kultúra megőrzésére
 • Nincs hálózati társadalom
 • Nincs civilpolgárság és civiltársadalom
 • Nincs remény az értékközpontúságra

 

 

 

 

AZ INFORMÁCIÓS KORSZAK

NEMZETI/ÁLLAMI ALTERNATÍVÁI

 

 

Ş ELSŐ ALTERNATÍVA:

az információs kor ellenőrizetlenül végigsöpör

¨ MÁSODIK ALTERNATÍVA:

az információs kor Magyarországot kiselejtezi

A HARMADIK ALTERNATÍVA:

az információs kor elől (amennyire tudunk) elzárkózunk

* NEGYEDIK ALTERNATÍVA:

az információs kort nyögve-nyelősen (központilag) kontrolláljuk

§ ÖTÖDIK ALTERNATÍVA:

az információs kort (amennyire lehet) saját stratégiánk szerint alakítjuk a Kárpát-medencében

® NINCS ESÉLY A KIVÜL MARADÁSRA!!

 

 

 

A GLOBÁLIS INFORMÁCIÓS KOR

METAFORGATÓKÖNYVEI:

 

v Negatív forgatókönyvek:

1. A fejlett világ átmeneti világuralma

2. A fejletlen és fejlett világok közötti konfliktusok

3. A fejlett világ magas szintű izolációja

4. Pénzglobalizmus ideiglenes stabilizációja

 

y Pozitív forgatókönyvek:

 1. A házasság: pénzglobalizmus + információs társadalom
 2. Részleges fenntartható fejlődés segítése
 3. A fejlett világ új "globális" információs modellje
 4. A földi civilizáció új kultúra-modellje

 

 

W A pozitív forgatókönyvek változatai, lépcsői:

 1. Információs-kommunikációs technológiák forradalmai
 2. Az információ-gazdagok hálózati társadalma
 3. A fejlett északi tudástársadalmak
 4. Az új globális kultúratársadalom

 

 

 

 

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYZATI PROGRAMJA

Access America, 1996

Elektronikus kormányzás: a lakossághoz igazított szolgáltatás

A 01: Jobb hozzáférés az állami szolgáltatásokhoz

A 02: Országos integrált elektronikus járandóság-átutalási rendszer bevezetése

A 03: A szövetségi kifizetések elektronikus átutalással történő lebonyolítása 1999-re

A 04: Környezeti adatok mindenkinek

A 05. A gazdasági életet szolgáló elektronikus környezetvédelmi, biztonsági és egészségügyi támogatási rendszer kiépítése

A 06: Kormányhivatalok közti biztonságos, vezeték nélküli, nyílt hálózat létrehozatala

A 07: Információtechnológia a bűnüldözésben és az igazság- szolgáltatásban

A 08: Egyszerűsített adóelvonás-igazolási rendszer a munkaadóknak

A 09: Gyorsabb külkereskedelem jobb adatokkal

A 10: Elektronikus exporttámogatási központok

A 11: Elektronikus kereskedelem az állam gazdasági tevékenységében

A 12: Kormányhivatalok közös információs szervezetének bővítése

A 13: Információtechnológiai tapasztalatok világméretű elosztásá-nak javítása

Támogatási mechanizmusok: az elektronikus kormányzás eszközei:

A 14: Garancia a biztonságra és a személyi jogok védelmére

A 15: Integrált közszolgáltatási információs infrastruktúra

A 16: Az információtechnológiai beszerzések javítása

A 17: A közalkalmazottak teljesítőképességének növelése

A 18: Az információtechnológia elsajátításának támogatása

 

 

 

 

EURÓPAI UNIÓ ELSŐ PROGRAMJA

 

Bangemann-jelentés, 1994

 

Építőkockák:

 • ISDN: az első lépés
 • Széles sáv: út a multimédiához
 • Mobil hírközlés: növekvő terület
 • Műholdak: a hírközlés kiszélesítése
 • Új alapszolgáltatások (E-mail, internet, stb.)

 

Alkalmazási területek:

 • TÁVMUNKA VÉGZÉS
 • TÁVTANULÁS
 • HÁLÓZAT EGYETEMEKNEK ÉS KUTATÓ KÖZPONTOKNAK
 • TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOKNAK
 • KÖZUTI FORGALOMIRÁNYÍTÁS
 • LÉGI FORGALOMIRÁNYITÁS
 • EGÉSZSÉGÜGYI HÁLÓZATOK
 • ELEKTRONIKUS PÁLYÁZTATÁS
 • TRANSZEURÓPAI ÁLLAMIGAZGATÁSI HÁLÓZAT
 • VÁROSI INFORMÁCIÓS KÖZPONTOK

 

 

11 pont

G7 ORSZÁGOK KISÉRLETI PROJEKTJEI

 1. Globális leltár Projekt (internet alapú multimédia tár és a nemzetközi adatbázis menedzselése, elemzése, fejlesztése)
 2. Globális interoperabilitás a szélessávú hálózatokért projekt (az ipari országok nagysebességű hálózatai közötti nemzetközi kapcsolat)
 3. Kultúraközi oktatás és képzés projekt (a tudás forrásaihoz történő hozzáférés lehetőségeinek biztosítása)
 4. Elektronikus könyvtárak projekt (a könyvtárak összekapcsolásához magas szintű infrastruktúra és az elektronikus hozzáférés javítása)
 5. Elektronikus múzeumok és galériák projekt (globális hozzáférés elérése és virtuális galéria működtetése)
 6. Természeti és környezeti erőforrások menedzsment projekt (a természeti-környezeti erőforrásokkal kapcsolatos információforrások integrálása)
 7. Globális vészhelyzet menedzsment projekt (felkészülés a globális vészhelyzetekre)
 8. Globális egészségügyi alkalmazások projekt (hatékonyabb egészségügyi ellátás az elektronikus hálózatok fokozottabb használatával)
 9. Online kormányzás projektje (elektronikus műveletek elterjesztése és a közérdekű információkhoz való hozzáférés javítása)
 10. Globális piac a kis és középvállalkozóknak projekt (virtuális piaci szolgáltatások és elektronikus hálózathasználat elősegítése)
 11. Tengeri információs hálózatok projekt

1998

 

 

 

 

MIRE KÉRTÉK FEL A MAGYAR KORMÁNYT?

 

A III. EU-CEEC INFORMÁCIÓS TÁRSADSALOM FÓRUM AJÁNLÁSAI 1. (1997 OKTÓBER)

 

 1. Az információs társadalom stratégiájuk és akciótervük tartalmazza:
 • Nemzeti költségvetés biztosítását az információs társadalom minden szektorában
 • Kezdeti kormányzati aktív szerepvállalást az információs-kommunikációs technológiák használatában
 • Nyitott kormányzást, személyi adatok védelmét, titkosítást
 • Regionális fejlesztés aspektusokat
 • Oktatást az információs társadalomról és technológiákról
 • Kulturális és nyelvi diverzitást
 • Nemzetközi statisztikai együttműködést és az információs társadalom hivatali és kereskedelmi adatainak felhasználását
 1. Teremtsék meg a megfelelő környezetet az üzleti befektetések erősítéséért
 2. Segítsék az elektronikus kereskedelmet
 3. Hozzák létre az információs társadalom Nemzeti Tanácsadó Testületét
 4. Hozzák létre a Nemzeti Irodát a nemzeti akcióterv végrehajtásáért
 5. Hajtsák végre a WTO információs technológia megállapodást

 

 

 

 

KÖZÖS ÉRTÉKEK

a civil és az információs társadalomban

 

 

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

CIVIL TÁRSADALOM

Tudásalapú gazdaság

Helyi (tudás)gazdaság

Hálózati társadalom

Horizontális társadalom

Társadalmi esélykiegyenlítés

Az esélykülönbségek csökkentése

Elektronikus demokrácia

Részvételi demokrácia

Globalitás mellett lokalitás

Relatív lokális autonómia

Interaktivitás

Aktív csoportos együttműködés

Hálózati polgár

Közösségpolgár (civilpolgár)

Szellemi tőke központúság

Tudástöbblet szerzés

Jóléti társadalom

Lokális jóléti társadalom

Kommunikációs társadalom

Helyi kommunikációs rendszerek

Regionális szerveződés

Kistérségi és helyi önszerveződés

 

 

 

MAGYARORSZÁGON

CIVIL TÁRSADALOM

CSAK AZ INFORMÁCIÓS

TÁRSADALOM KORSZAKÁBAN

LEHET

ÉS

AKKOR LEHET

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM,

HA LÉTREJÖN

A CIVIL TÁRSADALOM!

 

 

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALONM

PREFERÁLT ÉRTÉKEI

 

 

 

Kimunkált tudat

Belső elmélyültség

Transzcendens kapcsolódás

Szeretet

Személyes stratégia

Családi szellem

Ökológiai életforma

Képesség a kreativitásra

Határtalan informáltság

Horizontális kapcsolódás

Lokális szabadság

Tudásközvetítés

Nemzeti értékek őrzése

Interaktív kommunikáció

Szuverén alkotás

Érzékenység a világegészre

Egységélmény

 

Tartalom