Nyíri Kristóf:


Információs társadalom és nemzeti kultúra 

 

Összefoglalás

 

Az információs társadalomban a gazdagság döntő forrásává a tudás válik. Ahhoz, hogy a mai információs és kommunikációs technológiák által gerjesztett globális munkaerőpiacon a helyi munkaerő sikerrel versenyezzen, az államnak a maga nemzeti keretei között magas színvonalra kell emelnie a képzést és a kutatás-fejlesztést. A versenyképes globális munkaerőnek legalább kétnyelvűnek kell lennie; az idegen (elsősorban angol) nyelven elsajátított ismereteknek azonban óhatatlanul egy átfogó és állandóan megújuló, a világ felé nyitott nemzeti-anyanyelvi kultúrára kell alapozódniok.
 

Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz

Így jutsz el a teljes szöveghez