Ari-Veikko Anttiroiko

 

Értelmet adni az információs társadalom politikáknak.

 

Finnország élen jár az Információs társadalom megteremtését előirányzó folymatban. Ebben a munkában a szerző, aki maga is tevékenyen részt vett, vesz ebben a munkában a kezdetektől mutatja be a finn erőfeszítéseket.

Olyan átfogó tanulmány, amely a minisztériumoktól az apró munkacsoportokig bemutatja a végzett feladatokat, nem ritkán élesen bíráló hangnemet ütve meg.

Három fő lépcsőben, a stratégiaalkotás, a politikák megalkotása és a konkrét projektek létrehozása lépcsőiben kapunk tájékoztatást a munka eredményességéről, illetve eredménytelenségéről.

Ismertetésre kerülnek azon legfontosabb háttéranyagok, tanulmányok is, amelyek konkrétan segítették a finn Információs társadalom stratégia kialakítását.

Mindenképp elolvasásra váró, mondhatni kötelező irodalom a magyar stratégák számára!

 

Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz

Így jutsz el a teljes szöveghez