Vajda Ágnes

 

A negyedik paradigma

 

Az ismert három - japán, amerikai és európai - paradigma mellett szükség lenne egy specifikusan magyar információs társadalom paradigmára, amely valami többlettel és specifikummal egészíti ki a meglévő elképzeléseket.

A technikai-informatikai, és a szolgáltatás-fejlesztést szolgáló lépések mellett ez a paradigma "európai" típusú lehet abban az értelemben, hogy hangsúlyai a tartalomiparra, a fejlesztés társadalmi-kommunikációs vetületére esnek. És "japán" típusú abban az értelemben, hogy a kreativitásra helyez hangsúlyt. Ugyanakkor azonban specifikus is, mert a tudás-társadalom, kultúratársadalom modellt embertermelő társadalom-modellként is megfogalmazza. Ez azt jelenti, hogy az információ "termelését", a tudással, képességgel bíró ember "termeléseként" is leírhatjuk. Az egyik oldalról érték-termelésként: a kultúrában keletkező és a szocializációban az egyén által elsajátított normák létrehozásaként. A másik oldalról pedig a tudást-képességet profittá konvertáló, szellemi tőke termelő gazdasági tevékenységként is értelmezhetjük ugyanazt a folyamatot. Ez a szemlélet más problémákra teszi az információs társadalom létrehozására törekvő stratégia hangsúlyait, mint megszoktuk - nem más, de teljesebb, komplexebb stratégiai javaslatot eredményez, mint az ismert három paradigma.

 

Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz

Így jutsz el a teljes szöveghez