Rózsás Péter és Zsidai Tamás:

 

Az információs társadalom finanszírozása

 

A tanulmány fiatal közgazdász szerzői az információs társadalom kiépítésének és működésének néhány közgazdasági, finanszírozási és menedzselési vonatkozását vizsgálják meg írásukban.

Röviden számba veszik az informatika tudomány kialakulásának legfontosabb történelmi állomásait, és azokat a jellemző anomáliákat, melyek ezt a hatalmas témát a mindennapokban körülveszik és jellemzik.

Az információs társadalom fogalmának definiálása után pedig általános jellemzőit veszik górcső alá. Itt olyan izgalmas kérdésekre keresik a választ:

A szerzők ezután a piaci tendenciák oldaláról közelítik meg a kérdést. Mi a helyzet a világban? Melyek az európai trendek? Milyen azt IT piac növekedése Nyugat-Európában ? Mennyi a Kelet - Közép - Európai piac részesedése?

A tanulmány szerint az információs társadalom jelentősen megváltoztatja a forráselosztási rendszereket. E hatás mozgatórúgóit keresve sorra veszik a társadalmi-gazdasági élet azon területeit, szerveződéseit, ahol az erőforrás allokációs tendenciák átalakulása beláthatóan az információs társadalom fejlődése által alakul ki és át.

A tanulmány a továbbiakban a magyarországi piac alakulását elemzi. Számba veszik a hálózatok kiépülésének jelenlegi tendenciáit és szükségszerűségeit. Röviden elemzik a tartalomszolgáltatást nyújtók jelenlegi helyzetét és lehetőségeit.

Az írás végén részletesen foglalkoznak az 1986-ban indult Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programmal (IIF), és az ezt folytató Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) eredményeivel, hatásaival. E program anyagi finanszírozása 1998-ban ellehetetlenült, de az írás végén megtudhatjuk, hogy a helyzet kezelésére 1998-ban született kormányhatározat milyen ráfordítási keretszámokat irányoz elő.

A tanulmány végig tudományos alapossággal de mégis közérthető módon tárgyalja ezeket az új problémákat.

 

Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz

Így jutsz el a teljes szöveghez