A CIVILEGYETEM CÉLJAI
 

  1. A CIVILEGYETEM a XXI. század oktatási intézménye szeretne lenni. Egyrészt felkészít az információs és kommunikációs társadalom (továbbiakban kultúratársadalom) korszakára, másrészt a felkészítés és aktivizálás során minden értelmes hagyományt újrateremt, továbbviszi az európai kultúrát és a nemzeti értékeket.
  2. A CIVILEGYETEM fontos célja, a hallgatókat szellemileg és empirikusan segítse abban, hogy minél inkább autonóm civilpolgárok lehessenek, képesek legyenek maguk körül szuverén civil társadalmat szervezni. A CIVILEGYETEM olyan demokráciában gondolkodik, amely számít polgárai aktivitására, felelősségére.
  3. A CIVILEGYETEM tudatosan egy-egy hazai régió egyik szellemi központjává és a régiófejlesztés ösztönzőjévé akar válni.
  4. A CIVILEGYETEM nem felsőoktatási intézmény, ezért nem kívánja magát klasszikus, hivatásos egyetemként akkreditáltatni. Új típusú felnőttoktatási intézmény, amely nem elvont értelmiségi koncepció, hanem konkrét magyar társadalmi és oktatási igényekre próbál meg válaszolni. Ugyanakkor a klasszikus egyetemi színvonalú oktatást szeretné Magyarországon a felnőttoktatásban meghonosítani. Ezért is akarja nevével az egyetemi minőséget kifejezni.
  5. Elődjének tekinti az európai és magyar népfőiskolai mozgalmat, hasonlít számos európai felnőttoktatási intézményhez, például az angol nyitott egyetemekhez, ugyanakkor koncepciójában és oktatási módszertanában részben eltér tőlük. Szellemileg a közép-európai és a magyar társadalom- és gondolkodásfejlődésből indul ki.
  6. Az élethossziglan tartó tanulás jogát érvényesítő intézményként minden olyan állampolgár hallgatója lehet, aki legalább érettségivel vagy ennek megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik. A felvételnél az életkornak nincs szerepe.
  7. A CIVILEGYETEMEN az alapoktatás időtartama három év, részben credit rendszerben. A hallgatók kéthetente hét - tíz óra elméleti és 3 órás gyakorlati foglalkozáson vesznek részt.
    Nem a hagyományos tantárgyak, ismeretek szerint folyik az oktatás, hanem az ezredforduló valóságát értelmezni tudó tantárgy-csoportokban, amelyek részben elméleti és részben gyakorlati tantárgycsoportok. A civilegyetemi diploma megszerzése csak akkor lehetséges, ha a kötelező tantárgycsoportokból és az ajánlott tantárgy-blokkok bizonyos százalékából levizsgáznak.
  8. Ha Magyarországon általánossá válik a távoktatás, mert ennek megteremtődnek a technikai feltételei, akkor a CIVILEGYETEM jelentős mértékben a távoktatásra akar építeni. Ezért a CIVILEGYETEM országos központját úgy tervezzük meg, hogy a civilegyetemi távoktatás számára videoprogramokat és módszertani anyagokat készít.

Civilegyetem működik, vagy működött: Nagykovácsi, Aba, Szentendre

Bővebb tájékoztatás:

Major Gyöngyi
major.gyongyi@gmail.com