TARTALOMJEGYZÉK

15. szám

 

Középpontban

Dr. Szász Ilma: A mennyország bennünk

Garaczi Imre: Idő és üdvösség

Kocsis István: A Szent Korona országa

Bencsik János: A fenntarthatóság felé való átmenet lehetséges útjai. Átkelési kísérlet a tű fokán

Takáts Péter: Ami 2012 után lehet és lesz a szociális életben és a gazdaságban

Dr Erent Gábor: Gazdaság, értékrend, popcorn

Válóczy István: Metaelméletek, metarendszerek

Kiss Károly: Igaz-e a méhek meséje?

Dr. Héjjas István: Paradoxonok a modern fizikában és a tudatkutatásban

Dr. Héjjas István: Paradoxes in modern physics and in conscience research

László András: „Európa spirituális jövője: vízöntőtől a napraforgóig...”

Dr. Benda József: A harmadik évezred iskolái

Major Gyöngyi: Korszak mint tudathatár

Kiáltvány

Globalizáció és lokalizáció

Kiss Endre: Theory of the Globalization in the Philosophy of the Present

Kiss Endre: The Great Conflict in the Modernization
(The Source of the New Problem of the Fatherland)

Molnár László: A fenntartható fejlődés gondolatáról. Fenntartható fejlődés: vágyálom vagy főirány? (A MTESZ 2011-es technikatörténeti ankétjén tartott előadás)

Filozófia és esztétika

Kiss Endre: About the Functions of Semantics as a Common Background between Phenomenology and Postmodernism

Kiss Endre: About the Social Nature of Man
(Jean-Jacques Rousseau and the Recognition)

Kiss Endre: Bear Dancing and Liberation. György Lukács and the Sixties

Kiss Endre: Baruch Spinoza as Model of Friedrich Nietzsche’s Zarathustra

Információs társadalom

Molnár László: Racionalitás a kockázat társadalmában. A racionalitás lehetőségei a bizonytalanság világában

Dr. Benda József: Szervezetfejlesztés a felsőoktatásban tantárgyi keretekben (1. rész)

Dr. Benda József: Szervezetfejlesztés a felsőoktatásban tantárgyi keretekben (2. rész)

Dinai Pál: A törésvonalon túl

Kiss Károly: Korunk csodái

Magyar valóság

Varga Csaba: A magyarság gyógyító és megváltó kollektív tudata. Új nemzetfelfogás és új nemzetstratégia

Pataki Antal: Szerves társadalom

Transzcendencia és tudástársadalom

Dr. Héjjas István: Üresség és teremtőerő

Varga Csaba: 3 írás a szerelemről

Dr. Makói Zita: A szeretet születése az újszülöttünk iránt

Héjjas István: Piramisok

Kitekintés

János Rathmann: A nietzschei gondolkodás, mint a fejlődési és fejlesztési potenciál. (Nietzsche – sein Denken und dessen Entwicklungspotentiale. ALV – Schriftenreihe Band 19. Herausgegeben von Klaus Wellner. Neu – Isenburg, 2011 (Angelika Lenz Verlag).

Héjjas István: Newton titkos élete

Molnár László: A jövő - mai szemmel. Nováky Erzsébet/ Tóth Attiláné (szerk.): A Jövő és 2012, (Gazdaság. Társadalom II.) Arisztotelész, Budapest, 2012, 173 o.

Szoboszlai János: Térképek az ensztázishoz avagy a Külső Emberen kívülre kerülés kulcsa a Belső Ember Szerelmének, az iker-lény állapotnak a megélése. Varga Csaba Isteni jelem, a szerelem című kötetének ismertetője

Nagy Victorya: Fogas kérdés: Egyéni patológia vagy kollektív elmebaj?

Szerzőink bemutatása

 

 

Partner szellemi fórumok linkjei

 

 

Hirdetések:

 

Hagyomány - Jóslás - Gyógyászat
az örökségért, a tudásért és az egészségért

Érdeklődés és megrendelés: larvid@freemail.hu

Főbb írásai elolvashatók:

www.harmonet.hu