Dr. Benda József

Szervezet fejlesztés a felsőoktatásban
tantárgyi keretekben 1.

I. rész: társadalmi és kliens elvárások

Összefoglaló:a társadalmi és munkahelyi elvárásokról készült felmérések évtizedek óta hangoztatják, hogy a diákok felkészítése a munka világára és életpályájukra nem megfelelő. A pedagógus szakma alig mozdult valamit ez irányban. Ennek legfontosabb okát abban látjuk, hogy a munkáltatók által hiányolt kompetenciák egy része nem tanítható, csak „nevelhető”.  Nem tantárgy-fejlesztést, hanem oktatási kultúra-, és paradigmaváltást igényel. Ehhez komplex gondolkozásmódra és szervezetfejlesztésre van szükség, amelynek keretében át kell alakítani a célrendszert, a szervezeti struktúrát, az értékrendet, a teljes technológiai folyamatot. Tanulmányunk erre kínál egy megoldást. Az első részben bemutatjuk az iskolák felé megmutatkozó társadalmi (munkáltatói és kliens) igényeket. A második részben - az igényekre javasolt válaszként- egy komplex oktatástechnológiai programot vázolunk fel. A program az általános iskolákban évtizedek óta bevált Humanisztikus Kooperatív Tanulás tapasztalatainak főiskolai adaptációja, amely 2009-2011-között több tantárgy keretében a BKF-en kipróbálásra került. Ennek eredményeit mutatjuk be, és felvillantjuk a gondolkodó, tanuló szervezet kialakításának, a kollektív intelligencia kifejlesztésének lehetőségeit.

Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz Így jutsz el a teljes szöveghez