Dr Erent Gábor
accademico di classe Milano ASS:

Gazdaság, értékrend, popcorn

MOTTÓ(k) - bevezető helyett

  1. Hermész Triszmegisztosz: Ahogy fenn, úgy alant (Rosslyn kápolna Skócia)
  2. Az emberiség csak akkor változtat, ha rákényszerül. Egyszer ez későn fog bekövetkezni.
  3. (Babits szerint is) Minden szerszám, minden módszer, minden rendszer annyit ér, amennyit az ember, a csoport, akinek a kezébe kerül. Kezükbe kerültünk…
  4. Kevés az időnk, ki kell mondanunk az igazságot
  5. Ne féljetek! II János Pál/Frossard, (BIBLIA – 365-ször fordul elő)
  6. „…legnagyobb bűn…a gyávaság”… A Mester és Margarita
  7. A Jóisten úgy tolt ki legjobban a szegény emberrel, hogy elvette a józan paraszti eszét…

Korunk lassan már csak „csetelő kor”. Intellektuálisan is azzá válik. A bővített, alá, fölé, mellérendelt, többszörösen összetett mellékmondatok ideje lejárt. A szép mély magánhangzóink, mint a csíborok a patakokban, kihalnak. Az árnyalt, szép beszéd is a messzi ködbe vész. Nem bírják a veretes terjedelmeket, távlatokat, a szép és szabatos nyelvtani formulákat, a szellem és lélek fuvallatát. Zúgó erdők, langypuha zöld pázsit, madárdal helyett lebetonozott, szürke terek. Igaz, mellettük filmszínház, benne BOSE hangfal, szintetizátor, DVD shop….

Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz Így jutsz el a teljes szöveghez