Dr. Héjjas István

Üresség és teremtőerő

A buddhizmus tanítása szerint a tapasztalható valóság alapvetően üresség természetű, ámde éppen ebből az ürességből fakad minden tapasztalható jelenség.

A dolgok „üresség-természete” azonban itt főleg a tudattartalmakra vonatkozik, amelyek állandóan cserélődő lételemekből, „dharmák”-ból épülnek fel.

Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz Így jutsz el a teljes szöveghez