TARTALOMJEGYZÉK

2. szám

 

Középpontban

Csaba Varga: Setting the lesson!

Csorba József: 1999. első félév legfontosabb információpolitikai eseményeinek témareprezentációs összesítője

Lépő Zoltán: Örökség avagy egy Új Paradigma felé

Lépő, Zoltán: Heritage or heading to a New Paradigm

Globalizáció és lokalizáció

Endre Kiss: Das Globale als das Unmittelbarwerden des Absoluten oder die Gegenw Art als Philosophisches Problem

Csorba József: A globalizáció az információs társadalommal kapcsolatos információtudományos gondolkodásban

Bodai Zsuzsanna: A mennyiségi pénzelmélet brit gyökerei

Ohnsorge Szabó László: A monetarista komplexum és a monetaristák II.

Markóczi Mária: Az új Leviatán, avagy a civilizáció és a barbárság kérdése Collingwood filozófiájában

Innováció - technológia

Pakucs János: Az innováció fogalma

Kleinherz Ferenc: A nemzeti innovációs rendszer vizsgálata, mint új elméleti-módszertani megközelités

Pálmai Zoltán - Risztics Péter: A technológia-diffúzió strukturális modellje a BME Innovációs Parkjában

Dr. Pálmai, Zoltán and Dr. Risztics, Péter: Structural model of the diffusion of technology in the Innovation Park of the Technical University of Budapest

Információpolitika

Csorba József: Az állam információs modellje és makrokommunikációs szerkezete

Csorba József: A "2000-szindrómáról"

Információs gazdaság

Fleischer Tamás: Medence és átjáróház

Pálmai Zoltán: A park a regionális fejlesztés eszköze

Vajda Ágnes: A szellemi tőke innovációja, mint elméleti és gyakorlati fejlesztési kérdés

Farkas Roland: Az energia előállításának távlatai

Csőzik László: “Határvillongások" az európai televíziózásban II.

Tudásalapú társadalom

Lajtha György: Az informatika hazai helyzete és jövőképe

Z. Karvalics László: Szemlélet, módszertan és szervezet

Farkas Roland - Szoboszlai Zsolt - Varga Csaba: Az információ szegényektől az információ gazdagokig

Információs társadalom Észak-Karéliáért

Neumark Tamás: A jóléti modellváltás gyakorlati lépései

Információs kor értékvilága

Swami Brahmeshananda: Az emberi természet a hinduizmus szerint

Swami Brahmeshananda: The Nature of Man according to Hinduism

Molnár László: Az információtechnológia etikai vonatkozásai

Anwar Zsuzsa: Környezeti kockázat az információs társadalomban

Kamarás, István: Religious development in comtemporary Hungary

Kapuvári Béla: Erdőkertesi ATOM-program (Alapfokú Térinformatikai Oktatási Modell)

Vita

Gáspár Mátyás: A "Közös Pontok". Nemzeti Teleház Stratégia körvonalai és összefüggései

Magyar valóság

Szoboszlai Zsolt: Az információs társadalom háttere II.

Szarvák Tibor: Az audiovizuális kultúra állapota

Kanalas Imre: A Dél-alföldi régió informatikai állapota

Fóliák

Varga Csaba: Az információs társadalom stratégiája II.

Farkas Roland: Az AMIC-konferencia (Madras, India) legfontosabb fóliái I. (Információs technológia: a demokrácia erősítése vagy korlátozása Ázsiában; Lépést tartani a média konvergenciával: relevánsak-e még a szabályzók; Információ technológia, globalizáció, gazdasági biztonság és fejlődés.)

Új művészet?

Berkes András: Festészet "mint" alapkutatás

Vajda Ágnes: Az élet és az alkotás szentségének torzója

Kitekintés

Mervin King: Bizalmi test (Financial Times, 1999.aug.30.) Pálos László fordítása

Az új közép - a "harmadik út" - a modern baloldal? Beszélgetés Anthony Giddenssel (Die Neue Gesellscaft. Frankfurter Hetfe 1999/5) Sólyom Antal fordítása

Szemle:

Migray Emőd: Kybertér és piszkos üzlet a neten (Stewart Taggart: A kybertéri alternatíva; Song Jung-Charles Bickers: Kereskedelem a neten; Stewart Taggart: Piszkos üzlet a neten)

Csorba József: Az állam az információs társadalomban (Manuel Castells: Az információs kor. I-III.)

Farkas Roland: A NetAID ismertetése (A NetAID honlap bemutatása)

Az irónia szépsége

Pálos László: Új színház, avatni vígan!

Fogalomtár

Vajda Ágnes: Elméleti fogalomtár

Diszkusszió

Németh Tibor: A kommunikáció a 21. században

Homoki Ibolya: Ollózó tallózó

Szerzőink bemutatása

 

 

Partner szellemi fórumok linkjei